Elektros instaliacija
Gaisro sistemos
Vaizdo sistemos
Pastatų valdymo sistemos - BMS
Karkasiniai namai
Apsauginė signalizacija
Vaizdo stebėjimo sistemos
Vaizdo sistemos įrengimas/aptarnavimas

Vaizdo sistemos Apsauga

Apsaugos bei vaizdo stebėjimo sistemos yra skirtos patalpų, pastatų, perimetrų ir teritorijų apsaugai nuo nesankcionuoto įsibrovimo. Vaizdo sistemos sutrumpintai žymimos CCTV yra viena iš apsaugos sistemų dalių, skirta turto - objektų, patalpų ir teritorijų apsaugai vykdomai vizualiai stebint saugomus objektus. Vaizdo stebėjimo sistemų pagalba stebimi saugomi objektai, perduodamas stebimų objektų vaizdas. Vaizdas įrašomas, vaizdo įrašas saugomas nustatytą laiką ir prireikus peržiūrimas.